Competition rules SCC2023

 1. Takmičenje Serbian Cybersecurity Challenge 2023 je nacionalno takmičenje u oblasti sajber bezbednosti za učenike i studente.
 2. Takmičenje ima karakter jedinstvenog godišnjeg nacionalnog takmičenja pod pokroviteljstvom nadležnog organa za pitanja informacione bezbednosti – Ministarstva informisanja i telekomunikacija kao i nadležnog ministarstva za obrazovanje – Ministarstva prosvete.
 3. Takmičenje se organizuje u dve faze:
  • Kvalifikacije – koje se održava 11. i 12. marta 2023 i ima individualni karakter
  • Finale – koje se održava 17. maja i sprovodi se kao timsko takmičenje
 4. Pravo učešća na takmičenju SCC2023 imaju učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
  1. Da imaju status učenika srednjih škola ili studenta fakulteta ili viših škola koji su na teritoriji Republike Srbije
  2. Da su državljani Republike Srbije ili strani studenti koji pohađaju neki od fakulteta u Republici Srbiji
  3. Da su se do zadatog roka (8. mart 2023, uključujući i taj dan) prijavili sa potpunim i verodostojniminformacijama preko forme za prijavu na takmičenje. Organizatori imaju pravo u posebnim okolnostima produžiti rok za prijavu u pojedinačnim slučajevima, samo ukoliko su postojale objektivne prepreke da se prijava obavi do zadatog roka.
 5. Organizatori takmičenja prikupljaju minimalan skup podataka potrebnih za organizovanje takmičenja. Takmičari prijavom na takmičenje prihvataju da će organizatori upravljati njihovim podacima isključivo za potrebe realizacije takmičenja.
 6. Zvanični kanali za komunikaciju su Discord server „Cyber Hero“ kao i email komunikacija

Informacije i pravila vezana za kvalifikacionu fazu takmičenja SCC2023

 

 1. Kvalifikaciona faza takmičenja se sprovodi preko online platforme sa individualnim učešćem.
 2. Takmičari udaljeno pristupaju web baziranoj platformi sa proizvoljne fizičke lokacije.
 3. Discord invite link je: https://discord.gg/ChsKZBdX
 4. Platforma za takmičenje je HackTheBox CTF –https://ctf.hackthebox.com/event/details/serbian-cybersecurity-challenge-2023-902
 5. Pravo učešća u kvalifikacionoj fazi imaju takmičari koji su ispunili definisane kriterijume
 6. Pozdravna reč i uvodne informacije 11. marta u 9:30 putem linka: https://meet.goto.com/512935013. Okvirno trajanje uvodne sesije će biti oko 15 minuta.

I pored svih relevantnih informacija vezanih za takmičenje koji su istaknuti na Discord kanalu, molimo takmičare da se uključe na confcall.

 1. Početak kvalifikacione faze takmičenja je 11. marta u 10:30
 2. Završetak kvalifikacione faze takmičenja je 12. marta u 23:59
 3. Kvalifikaciona faza takmičenja se sprovodi u formi CTF-a (Capture The Flag) u sledećim oblastima: Web, Forensics, Reverse engineering, Crypto, Pwn i Misc
 4. Zabranjeno je korišćenje pomoći od strane trećih lica kao i bilo koja saradnja između takmičara. Kršenje ovog pravila će biti sankcionisano isključenjem sa takmičenja.
 5. Strogo je zabranjeno deljenje i/ili objavljivanje celih ili delimičnih rešenja zadataka koji su sastavni deo takmičenja – ni tokom, ni nakon takmičenja, jer bi se u tom slučaju pored ugrožavanja fer-pleja i integriteta takmičenja, ugrozila i intelektualna svojina vlasnika i operatera platforme HackTheBox. Kršenje ovog pravila će biti sankcionisano isključenjem sa takmičenja i može da implicira i ličnu zakonsku odgovornost !!!
 6. No security testing, DoS/DDoS attack and "hacking" allowed
 7. Brute-force attempts to set flags are not allowed
 8. The Organizing Committee reserves the right to "freeze" the Scoreboard before the end of the competition, so that the final results are unknown before the official announcement
 9. The official results will be published by the Organizing Committee, the scoreboard situation does not necessarily reflect the final and official results
 10. Takmičari treba da poštuju instrukcije i smernice organizatora takmičenja.
 11. Takmičari treba da poštuju svu relevantnu zakonsku regulativu Republike Srbije.
 12. Organizatori takmičenja neće pružati nikakav vid pomoći vezano za rešavanje zadataka.
 13. U slučaju tehničkih problema sa platformom potrebno je direktno kontaktirati HackTheBox podršku preko platforme
 14. The communication channel during the competition is exclusively the CyberHero Discord server

Instrukcije za prijavu na platformu

!!! Pažljivo pročitajte ove instrukcije od početka do kraja pre nego što preduzmete bilo koje korake na platformi !!!

Prijavu obavite bar jedan dan pre takmičenja, kako bi izbegli moguće probleme pred zvanični početak.

 

 • Link na CTF platformu HackTheBox za SCC2023 kvalifikacioni događaj je: https://ctf.hackthebox.com/event/details/serbian-cybersecurity-challenge-2023-902
 • Potrebno je izvršiti registraciju na platformi preko linka https://ctf.hackthebox.com/register . Ukoliko već posedujete nalog (ukoliko ste učestvovali u finalnom takmičenju SCC2022 ili nekom drugom HackTheBox CTF događaju), onda je potrebno da se logujete sa već postojećim nalogom. Napomena: ovaj nalog nije isti kao na HackTheBox osnovnoj platformi.
 • Potrebno je da kreirate tim (Team). Pošto je ovo individualno takmičenje, bićete jedini članovi tima tj. Team Captain. Ukoliko već imate kreiran tim (ovo se odnosi na Team Captain-e sa prošlogodišnjeg finalnog takmičenja SCC2022) potrebno je da uklonite ostale članove tima (kick) i da jedini član tima budete vi.
 • VAŽNO !!! – Ime tima MORA da odgovara vašem Discord handle-u, u obliku CyberHero#7744, Team Motto MORA da odgovara vašem imenu (ime i prezime), a država Srbija.

Samo oni takmičari koji na ovaj način kreiraju tim će se smatrati validnim učesnicima (pored ispunjenih drugih navedenih kriterijuma).

 • Nakon uspešnog kreiranja tima možete se prijaviti na takmičenje (SIGN UP). U ovom koraku morate uneti lozinku za pristup događaju. Lozinku za pristup događaju možete naći na Discord-u na kanalu #pravila