O програму

Шта је Сајбер Херој ?

Сајбер Херој је програм изградње капацитета у области сајбер безбедности кроз ваннаставни рад са студентима. Примарни циљ програма је популаризација сајбер безбедности међу студентима преко посебних тренинга и учешћа на такмичењима, односно остваривање сарадње са привредом.

У оквиру Сајбер Херој програма спроводи се и организација националног такмичења – Serbian Cybersecurity Challenge (SCC), као и изградња Националног тима Србије за учешће на међународним такмичењима.

 

Ко спроводи ?

Сајбер Херој програм спроводи Фондација Мрежа за сајбер безбедност (бивша незванична Петничка група) која окупља релевантне актере у домену сајбер безбедности у Републици Србији.

Програм се спроводи  уз подршку релевантних државних институција, високо-школских установа, удружења и привреде.